İş Güvenliği Uzmanları Twitter’da gündem oldu

İş Güvenliği Uzmanları Twitter’da konuşulmaya devam ediyor. İş Güvenliği Uzmanları seslerini duyurmak için bir araya geldi.

Güncel 20.05.2022, 12:31
İş Güvenliği Uzmanları Twitter’da gündem oldu

İş Güvenliği Uzmanları Twitter’da gündeme girdi. Yetkililere seslerini duyurmak için bir araya gelen ve isteklerini ileten İş Güvenliği Uzmanları, kanunda yer alan ifadeler ile ilgili açıklama yaptı.

İş Güvenliği Kanunu ne diyor?

6331 sayışı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda; madde 8’de ‘İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir’ ifadesi bulunmaktadır. İş güvenliği uzmanların rehberlik ve danışmanlık yükümlülüğü vardır.

İş Güvenliği Uzmanları Twitter gündeminde

Sorunları sürekli büyüyen profesyoneller çözüme dair somut adımlar atılmasını istiyor. Tam da 19 Mayıs’ta haklarının düzeltilebilmesi adına mücadelenin fitilini ateşlediler. Herkes sorunlarını yetkililere duyurma adına üstün gayret sarf ettiler ve edecekler.

İş güvenliği uzmanları 18 Mayıs 2022 tarihinde 20 binin üzerinde atılan #sessizkalma tweeti ile ülkemizin gündemine girerken 19 Mayıs 2022 tarihinde 60 binin üzerinde atılan #igususmuyor tweeti ile gün boyu birinci gündem konusu oldu. Ülkemizde yaklaşık 150 bin civarı belgeli iş güvenliği uzmanı bulunmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanları ne istiyor?

Peki İş güvenliği uzmanları ne istiyorlar? Aileleriyle birlikte yaklaşık 500 bin kişilik camia ne istiyor?

 • Haksız yargılanmaların son bulmasını
 • Liyakatsiz bilirkişilere yönelik tedbirler alınmasını
 • Sınavlardaki konuların netleştirilmesini
 • Verilen belgelerin uluslararası geçerli olmasını
 • Meslek odası kurulmanın önünün açılmasını
 • Sınav sorularının güncel bilgileri içermesini ve hatalı sorular olmamasını
 • Kanun ertelemelerinin son bulmasını
 • Kamuda istihdamın olmasını
 • İş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasında kendilerine sahip çıkılmasını
 • Rehberlik ve danışmanlık görevlerinin yargı erkinin idrak etmesini
 • İşveren vekili olmadıklarını buna göre davranılmasını
 • Günah keçisi olmadıklarının bilinmesini
 • İSG sorunun tüm toplumun sorunu olduğunun kabullenilmesini
 • Sınav sorularında homojenliğin sağlanması ve sınıflardaki ortak soru sayısının azaltılması
 • Yolda geçen sürelerin hizmetten sayılması.

Görülen o ki ilerleyen günlerde iş güvenliği uzmanlarının sesi daha gür çıkacak. İş güvenliği uzmanlarının sorunlarının çözülmesi güvenlik kültürünün gelişmesinde en önemli paydaya sahip etkendir. İş güvenliği uzmanına sahip çıkmak insan hayatına sahip çıkmak demektir. İş kazalarının ve meslek hastalıkların önlenmesinde en önemli rehber iş güvenliği uzmanlarıdır.

Yorumlar (4)
Hakan erdoğan 7 ay önce
İş güvenliği uzmanlarının sorunlarının çözümü için somut adımlar atılmalıdır
Azize KANDIRAN 7 ay önce
İgu hakkını alana kadar susmayacak
Yağmur 7 ay önce
Sınav sistemi yeniden düzenlenmeli ve konular netlik kazanmalıdır
Sercan 7 ay önce
Susmayacağız. Devam edeceğiz. Sesimizi du-ya-cak-lar