İzmir göz doktoru dahilinde göz muayeneleri yapılmakta olup göz muayenesinin titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Görme ve nesnelere odaklanma testleri üzerinden bu tür yeteneklerin test edilmesi amacıyla yapılan göz muayenesi, farklı teknikler dahilinde gerçekleştirilir. Göz sağlığının tespitinde önemli bir konumda bulunan göz muayeneleri, oldukça kapsamlı işlemlerdir. Peki göz muayenesinde hangi teknikler kullanılır, göz muayenesi aşamaları nelerdir?

Göz Muayenesinde Hangi Teknikler Kullanılır?

Düzenli aralıklarla yapılması gereken göz muayenesi, göz sağlığının ne durumda olduğunun belirlenmesini sağlar. Birçok göz hastalığının herhangi bir semptom göstermeden ilerlediği bilindiğinden, yılda minimum 1 kere göz muayenesine gidilmesi önerilmektedir. Göz muayenesinde göz sağlığının tespit edilebilmesi için hekim ilk olarak görme düzeyi ölçümü ile muayeneye başlar. Ardından göz kapakları, ön kamara, kornea, retina, görme siniri başta olmak üzere pek çok bölge sistematik bir şekilde incelenir. İzmir göz doktoru kapsamında oldukça detaylı bir şekilde gerçekleştirilen inceleme, göz yapısında herhangi bir problem bulunup bulunmadığını açığa çıkarır.

Göz Muayenesi Aşamaları Nelerdir?

Göz muayenelerinin kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, gözde herhangi bir problem bulunup bulunmadığının tespitini sağlar. Bu bağlamda, göz muayenesi aşamalarını genel hatlarıyla şu şekilde sıralamak mümkündür:

İzmir Ege İhracatçı Birlikleri 2023 ihracat verileri İzmir Ege İhracatçı Birlikleri 2023 ihracat verileri
  • Görme ölçümü
  • Gözlük muayenesi
  • Ön bölüm muayenesi
  • Göz tansiyonu ölçümü
  • Retina muayenesi
  • Görme siniri muayenesi

Görme Ölçümü

Gözün ne derece gördüğünün anlaşılabilmesi için görme ölçümü yapılır. Hastaya harflerin okutulması ile yapılan muayenede temel olarak belirli bir mesafeden uzağın ne kadar görüldüğü tespit edilir. Muayene öncesinde Bilgisayarlı Göz Muayenesi Cihazı kullanılır ve hastanın gözlük numaralarının ölçümü yapılır.

Gözlük Muayenesi

Göz muayenesinde bir diğer aşama gözlük muayenesidir. Bu aşamada gözün önüne çeşitli camlar konularak hangi camda en iyi görüşün sağlandığı belirlenir. Bu sayede hastanın rahat görmesini sağlayan cam numaralarına ulaşılır.

Ön Bölüm Muayenesi

Hastanın gözüne özel bir mikroskopla bakılarak göz kapakları, kornea olmak üzere farklı bölgelere odaklanılır. Ön bölüm muayenesi, gözdeki hastalıkların pek çoğunun tespitini mümkün kılar. Bu nedenle ön bölüm muayenesi oldukça önemlidir.

Göz Tansiyonu Ölçümü

Göz tansiyonunun ölçümünde kullanılan cihazlar, teknolojik bir alt yapıya sahiptir. Bu sayede ölçümün efektif bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Air puff tonometre olarak adlandırılan cihazlar, özellikle son zamanlarda sıklıkla tercih edilir, göz tansiyonu ölçümünde kullanılır. Bu tür cihazlar, göze hava üfleyerek ölçümleri yapar. Bunun yanı sıra biyomikroskopta mavi ışık aracılığıyla yapılan ölçümler çok daha güvenilirdir.

Retina Muayenesi

İzmir göz doktoru kapsamında göz muayenesinin aşamalarından bir diğeri de retina muayenesidir. Arka bölüm muayenesi olarak kapsamında yer almaktadır. Gözün içini kaplayan alıcı tabaka retina olarak adlandırılmaktadır. Görme işlevinin oluşmasına katkıda bulunan retinanın oldukça titiz bir şekilde incelenmesi gereklidir.

Retina muayenesinde ilk aşama, göze özel merceklerle bakılmasıdır. Bu sayede merkezi alan görülebilmekte olup bir diğer aşama perifer yani çevre bölümlerinin incelenmesidir. Çevre bölümlerinin görülebilmesi için göze çeşitli damlalar damlatılır. Bu sayede göz merceği büyür ve etkili bir inceleme gerçekleştirilir.

Görme Siniri Muayenesi

Arka bölüm muayenesi kapsamındaki bir diğer muayene ise görme siniri muayenesidir. OCT cihazı kullanılarak görüntüleme işlemleri yapılır. Bu sayede görme sinirinin durumuna bakılır. Görme siniri muayenesi ile beyin tümörleri, glokom hasarları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarını tespit etmek olanaklıdır.

Belirtilen aşamaların her biri, göz muayenesi dahilindedir. Doğru ve sistemli bir şekilde yapılan muayeneler, göz sağlığını doğrudan etkileyen sağlık sorunlarının tespit edilmesini mümkün kılar.