2022 E-Fatura Zorunluluğu ve Geçiş Şartları hakkındaki sorular yanıt buldu. Kimlerin e-fatura mükellefi olacağı ve e-fatura geçiş şartları ortaya çıktı. Bu şartlar güncel gelirlere göre revize edilen Vergi Usul Kanunları ile yayınlanmaktadır ve vergi mükellefleri bu yayınlanan kanun maddelerinden güncellemeleri takip etmektedir. 509 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağı ile elektronik belgelerin kullanımı ve denetiminde önemli değişikliklere gidileceği açıklandı.

Yapılan bu değişikliklerde vergi mükellefleri ‘’internet reklamcılığı geliri’’ sahibi olan kişileri ve ‘’Gayrimenkul Gelirleri’’ olan kişilerin öne çıkmış olması dikkatleri çekti.

2022 E-Fatura Zorunluluğu Kimlere ve E-Defter Hangi Sektörelere Geçerli?

  • 2021 Yılı Brüt Hasılatı 5 Milyon TL olan işletmeler
  • E-Ticaretten geliri olan işletmelerDijital Medya Pazarlama Ajansları
  • Sosyal Medya Fenomenleri
  • Youtuberlar
  • Sosyal Medya Reklam Sağlayıcıları ve bu hizmetleri müşterilerine sunan aracılar (Google Partners, Google ads Yönetici Ajansları)
  • Sebze-Meyve hallerinde faaliyet gösteren işletmeler
  • Bavul ticareti gibi ülke dışına satış yapan işletmeler

İnternet Reklam Aracılık Hizmetleri Sağlayan Firmalar

Dijital Medya Pazarlama Ofisleri, Online Reklam Geliri Sağlayan işletmeler

“1- Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

a) 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,

b) 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,

c) 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL.

Emlakçılar ve Oto Galericiler ve Rent a Car Firmaları

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden;

a) 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.

Otel – Motel – Pansiyon ve Apart Daireler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri.

a) 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar.

N11- Trendyol-Hepsiburada Gibi E-ticaret Platformlarından Gelir Sağlayanlar

a) 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL,

b) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2022 tarihine kadar, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-fatura 2022 uygulamasına geçmek zorundadır.

Demir – Çelik ve Bu Maddelerin Mamülleri İşlerini Gerçekleştiren İşletmeler

e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)

a) 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,

b) 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

Döviz Büroları ve Kuyumcular , Mücevher ( Kıymetli Maden) Satışı Yapan İşletmeler

Yayınlanan tebliğe göre aşağıdaki şartlara sahip vergi mükelleflerinin 2022 e-faturaya geçiş zorunluluğu bulunmaktadır.

Diğer 2022 E-Fatura Geçiş Şartlarında Dikkat Edilecek Hususlar

Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenen e-Arşiv Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar

 “Söz konusu satışlarda irsaliye yerine geçen; e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.” cümlesi “Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesinin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkan veren bilgileri barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e-Arşiv Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulunması gerekmektedir.” olarak, aynı bölümün dördüncü fıkrasında yer alan “Söz konusu mükelleflerce yapılan bu kapsamdaki satışlarda; irsaliye yerine geçen; e-Fatura kağıt çıktısı, ÖKC fatura bilgi fişi ya da sevk irsaliyesinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.” cümlesi “Söz konusu satışlarda; sevk irsaliyesinin bir örneğinin (veya format ve standardı Başkanlıkça belirlenen ve bu satışa ilişkin olarak düzenlenen e-İrsaliyenin elektronik ortamda sorgulanmasına, görüntülenmesine, doğrulanmasına imkân veren bilgilerini barındıran özel kodlu belgenin kağıt çıktısının), sevk irsaliyesi yerine geçen e- Faturanın kağıt çıktısının ya da ÖKC fatura bilgi fişinin sevk edilen malın yanında bulundurulması gerekmektedir.

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi

“Demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir, çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” olarak ve aynı fıkrada yer alan “ilgili hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından” ibaresi “brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin ise müteakip hesap döneminin yedinci ayı başından” olarak değiştirilmiştir.

e-Döviz Alım-Satım Belgesi Uygulamasına İlişkin

Bu uygulama, birinci fıkrada belirtilen mükelleflerden, aynı zamanda ilgili mevzuat dahilinde kıymetli maden alım/satım yapma yetkisi de bulunanlar bakımından, döviz ve kıymetli maden alım/satım işlemlerinde 385 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında tek belge olarak düzenlenebilen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım Belgesi” ile “Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi”ni de kapsamaktadır.” “Bu Tebliğde düzenlenen e-Döviz Alım/Satım Belgesi ile e-Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım Belgesi, yeni belge türleri olmayıp, kâğıt ortamdaki “Döviz Alım/Satım” ve birinci fıkradaki mükellefler tarafından düzenlenen “Döviz ve Kıymetli Maden Alım/Satım” belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

e-gider Pusulasının Düzenlenmesi ve Teslimi Uygulamasına İlişkin

“Elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının belgeyi düzenleyen ve muhatabı tarafından ıslak imza imzalanması ve düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi, muhatabına ise elektronik veya kâğıt ortamda iletilmesi gerekmektedir.” ibaresi “elektronik sertifika ile imzalanan e-Gider Pusulasının en az bir örnek kâğıt çıktısının alınarak, çıktının muhatabı tarafından ıslak imza ile imzalanması, elektronik imzalı belgenin muhatabına talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt örneğinin iletilmesi ve elektronik imzalı belge ile birlikte ıslak imzalı örneğinin düzenleyen tarafından kâğıt ortamda da muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.” olarak değiştirilmiştir.