Adalet, toplum genelinde işlenen suçlara göre ceza verir. Aynı şekilde hukuk dalları da işlenen suçlara göre ayrılmıştır. Ağır ceza avukatı kavaramı da, bir hukuk dalını ifade eder.

Ağır ceza avukatı, ağır ceza davaları konusunda uzmanlaşmış kişidir. Yoksa böyle bir avukatlık dalı yoktur.

Ağır Ceza Mahkemesi Hangi Suçlara Bakar

Ceza miktarı bakımından ağır olan suçlarla ilgili davalarda, ağır ceza mahkemeleri yetkilidir. Adam öldürme, birden fazla kişinin ölümüne neden olma, yağma ve gasp suçları, irtikap ve zimmet suçları vb.

Ağır ceza mahkemelerinin görevleri, 5235 sayılı kanunun12. Maddesinde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Mahkemenin görevi ceza miktarı bakımından ağır suçları işleyen kişi ya da kişileri cezalandırmaktır. Ağır ceza avukatı ise suçluların cezalandırılmasında ve masum kişilerin ceza almamasında önemli görevleri yerine getirir.

Ağır Ceza Avukatının Görevi Nedir?

Mesela hileli iflas suçu işleyen firma ve bu firmada görevli olan kişilerin suçlu olduğunu kanıtlamaktır. Çünkü bu eylemde bulunan kişi ya da kişiler, birçok kişinin mağdur olmasına yol açmıştır.

Bu kapsamda bu kişilerin zararının karşılanması da önemlidir. Yani ağır ceza avukatı aynı zamanda, suçtan kaynaklanan mağduriyetlerin maddi olarak ödenmesi adına tazminat davalarına da bakar.

Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen ya da böyle bir suç üstüne atılmış ancak masum olduğuna inanan kişi ya da kişileri avukat savunur. Yani ağır ceza avukatı, niteliği itibariyle her iki tarafta da yer alabilir.

Burada önemli olan gerçeklerin açığa çıkmasıdır. Yoksa mahkeme tamamlanana kadar herkes masum kabul edilir. Bu ilkeye, masumiyet karinesi adı verilir.

Ağır Ceza Avukatlarının Önemi

Mahkemenin sonuçlanması halinde, kişi ya da kişiler çok ağır cezalara çarptırılırlar. Çünkü suçun boyutu büyüktür. Eğer kişi masumsa ve delil yetersizliğinden dolayı ceza almışsa, bu durumda mağdur olacaktır.

Hak etmediği bir cezayı almış olacaktır. İşte bu noktada devreye ağır ceza avukatı girer.

Ya da suç işleyen firma, kişi ya da kişiler devleti zarara uğratmışlardır ve birçok kişinin, hem maddi, hem de manevi olarak zarar görmesine neden olmuşlardır. Ağır ceza avukatı elde ettiği delillerle, devletin zararının karşılanmasına yardımcı olmuş olur. Aynı zamanda mağdur olanların da mağduriyetlerinin giderilmesini sağlamıştır.

AHD Hukuk Bürosu: “Hakkınızı arıyoruz, hakkınızı koruyoruz!”