Anlaşmalı boşanma davasında taraflar arasında çekişmeye konu herhangi bir husus bulunmaz. Tarafların her ikisi de boşanma iradesinde mutabıktır ve boşanmanın mali sonuçları ile müşterek çocuklara ilişkin haklarda uzlaşma sağlamıştır. Eşler, bu yöndeki anlaşmasını protokole dökerler. Söz konusu protokol, anlaşmalı boşanma protokolüdür ve usulüne uygun hazırlanmış dava dilekçesine ilave olarak görev – yetki sahibi mahkemeye ibraz edilir. Çekişmeli boşanma davasına kıyasla daha kısa süren anlaşmalı boşanma davası genellikle tek duruşmada sonuçlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Şartları

Anlaşmalı boşanma davası ile evlilik kurumunu sona erdirmek için Türk Medeni Kanunu’nda hükme bağlanmış şartların karşılanması gerekir. Söz konusu şartlar şu şekilde ifade edilebilir;

  • Evlilik birliği en az 1 yıldır sürüyor olmalıdır.
  • Taraflar, boşanma iradelerini ve protokol ile uzlaştıkları hususları hâkim huzurunda bizzat ikrar etmelidir.
  • Taraflar, boşanmanın mali sonuçlarında ve çocukların velayet hakkı konusunda anlaşmalı ve bu anlaşmayı tazammun eden protokol düzenlemelidir.
  • Hâkim, anlaşmalı boşanma protokolünü uygun bulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, anlaşmalı boşanma davasında hâkim tarafından değerlendirilir ve hâkimin anlaşmalı boşanmaya karar vermesi için protokolü yerinde bulması gerekir. Bu yönüyle oldukça önemlidir. Müşterek çocukların velayet hakkına ve velayet hakkının verilmeyeceği taraf ile çocuk arasında kurulacak kişisel ilişkinin niteliğine ve boşanmanın mali sonuçlarına dair tarafların anlaşmalarını içeren anlaşmalı boşanma protokolünün yetkin ve deneyimli bir İzmir boşanma avukatı tarafından hazırlanması, gelecekte telafisi güç hukuki kayıpların yaşanmaması adına en doğru yaklaşım olacaktır.

Anlaşmalı boşanmak isteyen eşlerce hazırlanan boşanma protokolünün hâkim tarafından hukuka ve tarafların sosyo-kültürel yaşantısına uygun bulunması halinde boşanmaya karar verilir. Bununla birlikte hâkim, taraflarca ileri sürülen boşanma protokolü üzerinde birtakım değişiklikler yapabilir. Hâkim tarafından teklif edilen düzenlemeler taraflarca kabul edildiği takdirde boşanmaya karar verilir.