Araç değer kaybı olarak tanımlanan durum trafik kazaları sonucu ortaya çıkar. Trafik kazasına bağlı olarak araçlarda hasar oluştuğunda aracın satış değerinde belli bir oranda düşüş yaşanır. Bu düşüş nedeni ile az kusurlu veya kusursuz olan ve kazaya karışan taraf araç değer kaybını talep etme hakkına sahip olur. Araç Değer Kaybı Davalarında Sigorta Rücu Zamanaşımı süreleri de bulunur.

Sigorta şirketi rücu davası açmak sureti ile cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda araç hasar tazminatını ödemekle yükümlü olan şirket bu ödemeyi yapar. Tazminatı ödedikten sonra da dönerek kusurlu olan tarafa dava açabilir. Dava açtığında kusurlu olan taraftan ödediği bedeli talep eder.

Araç değer kaybı başvuru sürecinde bazı aşamaların geçilmesi zorunludur. İlk önce sigorta şirketine dilekçe verilir. Kusurlu olan tarafın sigorta şirketine sunulan bu dilekçe ile birlikte bir ihtarname çekilir. Dilekçeye ek olarak kazaya ilişkin belgelere de gerek duyulur.

Tarafsız bir eksper tarafından hazırlanmış teknik rapor ile hasar belgelenerek araç değer kaybı tespit edilir. Bu tür belgelerin hukuki bir değer taşıması nedeni ile kişiler bu hukuk yolu üzerinden devam etmek zorundadır. Sigorta şirketi talep edilenlere olumlu yanıt vermediği takdirde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru aşamasına geçilir.

Sigorta şirketinin 15 gün içerisinde istenilen yanıtı vermemesi durumunda Sigorta Tahkim Komisyonu devreye girmektedir. Buradan da istenilen sonuç elde edilemezse bu durumda dava açma hakkı kazada az kusurlu olan tarafa tanınır.

Sigorta rücu zamanaşımı olarak adlandırılan durum sigorta şirketinin cayma hakkı ile ilgilidir. Sigorta şirketi araç hasar tazminatını ödedikten sonra kusurlu olan tarafa ödediği bedeli geri talep etmek üzere dava açabilir. Rücu hakkı sigorta şirketine tanınan dönme hakkıdır ve bu hak kusurlu olan taraftan talep edilir.

Rücu zamanaşımı olarak adlandırılan süre ise 10 yıl olarak tespit edilmiştir. Bu süre içerisinde herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği takdirde hakkın kullanılabilmesi mümkün olmaz.

Araç değer kaybı trafik kazası nedeni ile ortaya çıkan bir durumdur. Kazada kusuru az olan tarafın aracında oluşan hasarın yol açacağı araç değerindeki azalma kusurlu olan taraftan talep edilir. Bunun için de bazı hukuk yollarının kullanılması zorunludur.

Değer kaybı başvuru dilekçesi kusurlu olan tarafın sigorta şirketine verilir. Bu dilekçede yer alan bilgiler kişinin kimlik bilgilerinin yanı sıra sigorta poliçesini kapsar. Dilekçeyle birlikte sunulacak belgeler hukuki bir vasfa sahip olurken araç değer kaybını talep eden tarafın bunu ispat etme yükümlülüğü bulunmaktadır.