Öyle meslekler var ki, ‘’Allah düşürmesin ama onlarsız da etmesin!’’ diye söylenir. Bunlardan biri de kuşkusuz avukatlık mesleğidir.  Pek çoğumuz, hayatımızın bir döneminde, çeşitli sebeplerle avukata ihtiyaç duyarız. Bazen bu ceza davası, icra davası, boşanma davası gibi hayatımızı bir dönem meşgul edecek sorunlar olur bazen de başımıza öyle işler gelir ki, ağır cezalarla yargılanmak gibi çok hayati problemlerle karşı karşıya kalabiliriz. İşte avukatların hayatımıza dâhil olduğu durumlar bu zor süreçlerle baş etmeye çalıştığımız zamanlardadır.

Hukuk spesifik bir alandır ve kanunlar da bunun yazılı halidir. Binlerce yıllık deneyimlerle oluşmuştur, karmaşıktır, gereksinimlere göre zaman zaman değişir, yenilenir… Bütün bunları bilmek, anlamak, uygulamak, eğitim ve uzmanlık isteyen alanlardır… Bu yüzlerce farklı konuda ve mahiyetteki kurallar, kanunlar bütünlüğü içinde, adaletin en doğru şekilde tecelli etmesi sağlayan, hâkimler ve savcılarla beraber avukatlardır. Bu yüzdendir ki, çoğu kez kanun önünde kaderimizi onlar belir.

Avukat Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar!

Her insan her işi yapamaz yapsa da hepsi en iyisi olamaz. Avukatlık çoğu kez yaşamımızda hayati öneme sahip bir meslektir. Bu nedenle elbette ki hepimiz, işimizi en iyi şekilde yapabilecek avukatı bulmaya gayret ederiz. Peki, ama bunu nasıl yapacağız? Seçimimizde nelere dikkat edeceğiz?

  1. Avukatların en büyük referansları müvekkillerinin tavsiyeleridir. Bu nedenle ilk başvuracağımız kişiler eş dost, arkadaş çevremizdir. Onların deneyimleri bize yardımcı olacaktır.
  2. Avukatların uzmanlık alanları, davalardaki başarılarını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Uzmanlık aynı zamanda tecrübeyi de içerir. Bu nedenle davamızın selameti için, dava konumuz hakkında uzman bir avukat seçmek işimizi kolaylaştıracaktır.
  3. Avukatlık mesleğinin en önemli vasıflarından biri de meseleyi en iyi şekilde ifade etme yeteneğidir. Avukatınıza başvurduğunuzda, öncelikle, olabilecekleri size en iyi şekilde ifade edip etmediğine dikkat etmelisiniz. Tüm sorularınızı samimiyetle ve açıklıkla cevapladığından emin olun. Bu ilerde yaşayabileceğiz pek çok sorunun, daha başlangıçta önlenmesi anlamını gelir.
  4. Avukatlık mesleğini suiistimal eden diplomasız şarlatanlara dikkat! Bu tür talihsizliklerin önüne geçebilmek için çalışmayı düşündüğünüz avukatı mutlaka kayıtlı olduğu ilin barosundan araştırınız.
  5. Avukatların mesleki başarılarının bir başka göstergesi de bu alanda kabul görmüş ve dolayısıyla yayımlanmış makaleleridir. Gerçi müvekkillerin zaten az sayıda basılan hukuk dergilerine ulaşma ve okuma imkânlarının sınırlı olması, bu konudaki bilgilere erişmelerini güçleştiriyor. İnternet ortamında bu yöndeki paylaşımlara olanak sağlanması ve yaygınlaştırılması bilgiye erişimin önündeki engellerin kalkmasına fayda sağlayacaktır.
  6. Uzun süreli davalarda avukatınızla muhtemel yıllara dayalı bir ilişkiniz olacaktır. Bu nedenle ilişkinizin kesintiye uğramayacağı, gerektiğinde kolayca ulaşabileceğiniz özellikte ve konumda bir avukatla çalışmanız faydanıza olacaktır.
  7. Avukatınızın karakteri, duruşu, güven verici iletişimi de yine yapacağınız seçimi belirleyecektir. Hayatınızın bu en zor zamanında en yakınınızdaki kişi avukatınızdır ve doğal olarak bu kişi tümüyle güvenebileceğiniz biri olmalıdır. Avukatlar tarafsız değildir. Avukatlar müvekkillerinden taraftır. Bu yönde kuracağınız sağlam bir ilişki dava sürecinizi muhakkak olumlu yönde etkileyecektir.