Boşanma davaları, taraflar arasında evlilik birliğinin mahkeme tarafından boşanma kararının verilmesi için açılan bir dava türü olarak biliniyor. Çekişmeli ve anlaşmalı olarak ikiye ayrılan boşanma davaları her iki şekilde de açılabiliyor. Boşanma davasının nasıl açılması gerektiği konusunda Ankara boşanma avukatı aracılığı bilgilendirme yapılabiliyor.

Hem anlaşmalı hem de çekişmeli boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılıyor. Boşanmak isteyen her iki taraf ya da sadece taraflardan birinin dava dilekçesi, eklemek istediği belgeler ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile Aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabiliyor.

Boşanma Davası Dilekçesi Nasıl Olmalı?

Boşanma davası dilekçesinde boşanma nedenleri, bu nedenlerin nasıl ispat edileceği, varsa tanıkların ad soy ad ve adreslerini, bazı kurumların bünyesinde olan mahkemenin talebi doğrultusunda getirilen ya da kayıtlara ait açıklamaları içermelidir.

Dava dilekçesi hazırlanırken Ankara boşanma avukatı tüm bu hususlara dikkat ederek dava dilekçesini mahkemeye ibraz ederek boşanma davası sürecini başlatıyor.

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davaları adından da anlaşılacağı üzere her iki taraf arasında boşanmaya neden olan olayların çekişmeli olması nedeni ile açılan boşanma dava türüdür. Çekişmeli boşanma davaları Türk Medeni Kanunun 161 ve 166. maddeleri arasında düzenlenen hem özel hem de genel boşanma nedenlerine dayanılarak açılıyor. Dava dilekçesi hazırlanırken Ankara boşanma avukatı özellikle bu hususları belirtiyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Genel Boşanma Nedenleri

Çekişmeli boşanma davalarında genel boşanma nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

 • Şiddetli geçimsizlik,
 • Tehdit,
 • Sürekli Tartışma,
 • Şiddet,
 • Hakaret,
 • Cinsel ilişkiden kaçınma,
 • Güven sarsıcı davranışlar,
 • Eşi doğal olmayan yoldan cinsel ilişkiye zorlama,
 • Evlilik yükümlülüklerini yerine getirmeme,
 • Eşlerin aile bireylerine kötü davranması.

Yukarıda sayılan bu nedenler çekişmeli boşanma davalarında genel boşanma nedeni olarak kabul ediliyor. Bu nedenler Ankara boşanma avukatı tarafından müvekkil dinlenerek dava dilekçesi içerisinde özellikle belirtiliyor.

Çekişmeli Boşanma Davalarında Özel Boşanma Nedenleri

Çekişmeli boşanma davalarında özel boşanma nedenleri de söz konusudur.

Bu nedenler şu şekilde sıralanabilir;

 • Zina,
 • Yaşama Kast,
 • Onur kırıcı davranış,
 • Haysiyetsiz hayat sürme,
 • Suç işleme,
 • Terk edilme,
 • Akıl hastalığı.

Çekişmeli boşanma davalarında özel nedenler bu nedeni iddia eden taraf tarafından ispat edilmesi gerekiyor. Karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etme yükümlülüğü söz konusu değildir. Yukarıda belirtilen nedenler dışında özel boşanma nedenine bağlı boşanma davası açılamaz.

Özel nedenler söz konusu ise Ankara boşanma avukatı bu özel nedenleri dava dilekçesinde Türk Medeni Kanunda belirtilen hususlar eşliğinde belirterek mahkemeye ibraz eder. Çekişmeli boşanma davalarında her iki tarafın anlaşamadığı konular mahkeme tarafından değerlendirilerek dava sonucunda bir karara varılır. Bu sürece kadar mahkeme gerekli incelemelerini yapar ve somut deliller varsa bu dava sürecini kısaltır.