Dijital pazarlama ajansı, internet üzerinden kullanılabilen tüm dijital mecradaki pazarlama faaliyetlerini yöneten ajanstır. Peki, dijital pazarlama ajansı ne iş yapar, kişi ve kurumlara nasıl bir hizmet verir ve ne gibi getiriler sağlar? Kısaca dijital pazarlama ajansları nasıl faaliyet gösterir?

Tüm bu soruları yanıtlamadan önce “Pazarlama nedir?” sorusunu yanıtlayarak bir temel oluşturmak daha faydalı olacaktır. Pazarlama, ticari bir terim olup en genel tanımıyla Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütününü ifade etmekte kullanılır.

Pazarlama tanımında bu faaliyetlerin hangi kanalların aracılığıyla yapılacağına değinilmez. Bu nedenle pazarlama faaliyetlerinde sürekli bir gelişim var olur. Dijital ajans kavramı, pazarlamanın dijital alanında faaliyet gösteren ajanslar için kullanılan bir terimdir. “Dijital Ajans nedir?” sorusu günümüzde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Çünkü dijital pazarlama içerisinde birçok özelleşmiş alan mevcut. Kimi ajanslar bu alanlardan birkaçında hizmet verirken, bazıları sadece bir alana odaklanıyor.

Dijital pazarlama ajansları nasıl faaliyet gösterir?

Dijital Pazarlama Ajansları öncelikle hizmet sunacağını kişi ya da kurumun iş modelini çok iyi anlar ve bu doğrultuda hedef kitlesini belirler. Daha sonra bu hedef kitlenin daha çok hangi gün ve saatlerde, hangi online mecralarda vakit geçirdiğini araştırıp hedef kitlesinin nerede daha çok etkileşimde olduğunu bulur. Geleneksel reklam ajansları aracılığıyla tanıtım ya da pazarlama yapılmak istendiğinde ise hedef kitle ilgili kanalı kullanan herkestir. Ancak her bir markanın hitap ettiği kesim, yaş, cinsiyet ve ilgi alanı değişiklik göstereceğinden bu reklamlardaki başarı oranı bölünmektedir.

Dijital pazarlama ajansları ile bir tanıtım yapılmak istendiğinde ise bir hedef kitle belirlenebilir, böylelikle bütçenin de kontrol altında tutulması sağlanır. Bunun sonucunda da dijital pazarlama stratejisi kapsamında firmaya özel dijital pazarlama stratejisi çıkarır ve uygulamaya başlar. Bu stratejiyi uygularken firmanın pazarlama bütçesini en verimli şekilde kullanması gerekir. Bunu en iyi şekilde yapabilmek için de online mecralar için kullandığı internet reklamlarının ya da sosyal medya reklamlarının hedeflere dönüşüm oranlarını inceler.