Arapça h-f-z kökünden türeyen hafız kelimesi, kökü itibariyle “koruyan, saklayan” anlamlarına gelmektedir. Allah kelamı Kur’an-ı Kerim’in koruyucuları olmayı kendilerine görev edinen hafız adayları, kapsamlı bir hafızlık eğitimi sonunda Kur’an-ı Kerim’i baştan sona kadar ezberler, icazet almaya hak kazanır ve hafız olurlar.

Hafızlık eğitimi genel olarak iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama, hafız adaylarının hafızlık eğitimine başlamadan önce eğitime hazırlanma sürecidir. Bu süreçte hafız adaylara haramdan uzak durması ve kendilerini tamamen Allah için ilme adamaları öğütlenir. Kur’an-ı Kerim’i hıfz etme aşamasına geçmeden önce talebelere elifba okutulur. Elifba öğretiminin ardından Kur’an-ı Kerim’i doğru bir şekilde okumak için gerekli olan eğitimler verilir.

Elifba ve Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar, Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmeye (ezberleme) başlar. Ezberlenecek bölümlerin miktarı hafızların ezber yeteneğine göre değişiklik gösterebilir. Hafızlık eğitimi veren hocalar, talebelerinin ezberlerini sıklıkla dinler. Zayıf bulduğu talebesine tekrar yaptırabilir.

Vuslat Derneği, Türkiye’nin en büyük İslami ilimler akademisi olan Dev Külliye’de yüzlerce hafıza eğitim vermektedir. Dernek, hafızlık eğitimi süresince talebelerden hiçbir meblağ almamakta, talebeler bağışlar ile okutulmaktadır. Derneğin vuslat.org.tr web sitesinden hafızlık çalışmaları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Hafızlık Projesinin Amacı Nedir?

Kur’an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) ilk vahiy geldiği andan itibaren hem yazılı olarak kayda alınmış, hem de sahabeler tarafından ezberlenmiştir. Bu bakımdan hafızlık, Kur’an-ı Kerim’in nüzulü sırasında başlamış bir uygulamadır, denebilir. İlk ayetten itibaren başlayan hafızlık, günümüze kadar devam etmiş ve hiç şüphesiz kıyamete kadar da devam edecektir. Nitekim Allah (c.c) Hicr Suresi 9. ayette şöyle buyurmaktadır: : “Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz.”

Hafız yetiştirme projelerinin saymakla bitmeyen birçok amacı, hedefi vardır. Bunlardan en önemlisi hiç şüphesiz Allah’ın rızasını kazanmak için ilim öğrenen, Allah’ın kelamını hıfz eden ve yaşamına uygulayan bir neslin yetişmesine vesile olmaktır. Bununla birlikte çağının gelişmelerine Kur’an-ı Kerim perspektifinden bakabilecek öncü şahsiyetleri geleceğe hazırlamaktır.

Hafız Bursu Ne Kadar?

Hafız bursu, hafız yetiştiren dernek ve vakıflara göre farklılık göstermektedir. Vuslat Derneği, 22 yıllık faaliyeti süresince düzenlediği hafız yetiştirme projeleri ile binlerce hafızın yetişmesine vesile olmuştur. Dernek şu anda da Erzurum’da bulunan Dev Külliye’de yüzlerce hafız yetiştirmekte ve muhtelif hafızlık kurslarına da destek sağlamaktadır.

Vuslat Derneği bir hafızın aylık bursunu 500 TL olarak belirlemiştir. Derneğin vuslat.org.tr web sitesinden de görüleceği üzere “Hafız Yetiştiriyorum” projesi devam etmektedir. Bu proje kapsamında bağışçılar, bir talebenin hafızlık süresince duyacağı tüm ihtiyaçları karşılamak üzere bir hafıza sponsor olmaktadır. Öğrencinin tahsil süresi ortalama 18 ay olup toplam sponsorluk burs bedeli 9.000 TL’ye takabül etmektedir. Hafizelik süresi ise ortalama 24 ay olduğu için sponsorluk burs bedeli 12.000 TL'dir. Derneğin eğitim çalışmalara vuslat.org.tr web sitesini ziyaret ederek ulaşabilir, detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hafızlık Eğitimi Veren Kurumlar?

Hafızlık eğitimi birçok dernek, vakıf ve kurs tarafından verilmektedir. Hafızlık eğitimi almak isteyen yahut çocuğunu hafız olarak yetiştirmek isteyen kişiler, kendi isteklerine göre herhangi bir vakıfta, dernekte, okul ve kursta hafızlık eğitimi alabilirler.

Vuslat Derneği, Türkiye’nin muhtelif yerlerinde hafızlar yetiştiren medrese ve Kur’an kurslarına yardım yapmakla birlikte Erzurum’da bulunan ve kendilerine ait olan Dev Külliye’de de hafız yetiştirmektedir. Diyanet ile birlikte programlı ve sistemli bir şekilde eğitim veren Dev Külliye, aynı zamanda hafızlık talebelerine sosyal aktivite imkanları da sunmaktadır.

Hafızlık eğitimi ve Dev Külliye hakkında bilgi almak için derneğin vuslat.org.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.