Kamu İhale Avukatı, ihale sürecinde yatırım yapan şirketlerin ya da kurumların yasal işlemleri yürütmekte ve ihale sürecinde oluşabilecek sorunları çözmekte yardımcı olmaktadır. İhale Avukatı ihale dosyalarının hazırlanması ve sunulması, ihale sonucunun yargıya taşınması gibi konularda hizmet vermektedir. Aynı zamanda ihale esnasında mevzuatın uygulanması ve yasal süreçlerin izlenmesi gibi konular da avukatların sorumluluğundadır.

İhalede Avukat Ne Yapar?

İhale sürecinde Kamu İhale Avukatı, ihaleye katılacak olan şirketlerin veya kişilerin temsilcisi olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunarlar. Avukatlar, ihaleye katılacak olan şirketlerin veya kişilerin ihale sürecinde karşılaşabilecekleri hukuki sorunları önceden tahmin eder ve bunları önlemek için gerekli önlemleri alırlar. Ayrıca İhale Avukatı, ihale belgelerinin hazırlanması, ihale sürecinde yapılacak olan bütün başvuruların yapılması ve ihale sonrasında yapılacak olan hukuki işlemlerin yürütülmesi gibi konularda da avukatlar destek verir.

İhale sürecinde avukatlar, ihaleye katılacak olan şirketlerin veya kişilerin ihale şartlarını ve koşullarını detaylı olarak incelerek, bu şartları ve koşulları yerine getirebileceklerini veya getiremeyeceklerini değerlendirirler. Bu inceleme sonucunda, ihaleye katılacak olan şirketlerin veya kişilerin ihaleye katılmalarına veya katılmamalarına karar verirler.

Kamu İhale Avukatı ayrıca, ihale sürecinde yapılacak olan bütün başvuruların yapılması ve ihale sonrasında yapılacak olan hukuki işlemlerin yürütülmesi gibi konularda da destek verirler. Örneğin, ihale sonunda kazanan şirketin sözleşme imzalaması, anlaşmazlık durumunda tahkim veya dava açma gibi işlemlerde avukatlar tarafından yürütülür.

Kamu İhale Avukatı, ihaleye katılacak olan şirketlerin veya kişilerin ihale sürecinde karşılaşabilecekleri hukuki sorunları önceden tahmin eder ve bunları önlemek için gerekli önlemleri alırlar, ihale şartlarını ve koşullarını inceler, ihaleye katılmalarına veya katılmamalarına karar

İhale Avukatı ile Çalışmanın Faydaları

İhale avukatı ile çalışmanın faydaları arasında ihale sürecinde yasal prosedürlerin ve mevzuatın doğru şekilde uygulanmasını sağlamak, ihaleye katılım şartlarının yerine getirilmesini ve ihaleye ilişkin hukuki risklerin azaltılmasını sağlamak yer almaktadır. Ayrıca, ihale sonucunda doğabilecek hukuki sorunların çözümüne ve mümkün olan anlaşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki destek sağlamaktadır.

Kamu İhale Yönetmeliği

Kamu İhale Yönetmenliği, kamu kuruluşları tarafından yapılması planlanan hizmet, yatırım ve alımların yasal olarak düzenlenmesini sağlamaktadır. Kamu İhale Kanunu ihalenin şartlarını, nasıl sonuca bağlanacağını, süreci ve ihalenin nasıl yapılacağını belirlemekte ve düzenlemektedir. Yönetmelik, ihalelerin adil bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. İhaleye katılan tüm şirket ve kurumların haklarını, sorumluluklarını ve diğer unsurları da düzenlemektedir.

Kamu İhale Yönetmeliği tarafından belirlenen prosedürler, usuller ve kurallar çerçevesinde ihaleler geçekleştirilir. İhaleye katılma talebinde bulunan firma ve şirketlerin belirli şartları karşılaması gerekmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından ihale öncesinde bir doküman yayımlanır ve katılım yapacak olan şirketler, dokümanları edinerek karşılamaları gereken şartlar hakkında bilgi sahibi olurlar. Bunun yanı sıra ihaleye katılmak isteyen firma ve şirketler, belirlenmiş olan saat ve tarihte daha önceden belirlenmiş yerde ihaleye katılır, tekliflerini belirtiler.