İhale uzmanı olmak isteyen adayların öncelikle Hukuk Fakültesi ya da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olması gerekir. Bu okullardan herhangi birini bitirdikten sonra ise devlet memuru olabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına katılım şartı bulunur.

KPSS olarak bilinen Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 80 puan alınması gerekirken daha sonra da kamu kurumunun açacağı ihale uzmanı sınavına girilmesi zorunludur. Bu sınav da iki aşamalı şekilde gerçekleştirilir. Yazılı sınavın ardından bir de sözlü sınava girilmesi gerekmektedir.

İhale Uzmanı olarak çalışmak isteyen adayların birçok sorumluluğu üstlenmesi gerekli olurken ihale tekliflerinin hazırlanması ya da ihale sonuçlarının analizi bu çalışmalardan yalnızca birkaçıdır. Zaman içerisinde kamu ihale uzmanlarının tecrübe kazandığı görülür.

Kamu ihalelerine yönelik hazırlanan mevzuatların sürekli güncellenmesi nedeni ile çalışmaların yakından takip edilmesi zorunludur. Bundan dolayı da kamu ihale kanunu hakkında da bilgi sahibi olmak oldukça önemli hale gelir. Kamu ihaleleri kamusal alanda ortaya çıkan ihtiyaçlar için açılır.

Kamunun mal ve hizmete ihtiyacı olduğunda ya da kendisi için yapım işleri söz konusuysa kamu ihaleleri açılır. İhaleyi açan kamu kurumu kamunun menfaatini tesis etmek için kaynakların en etkili şekilde kullanılabilmesini ister. Bundan dolayı da ihale açarak işleri yürütür.

İhale Uzmanı

İhale uzmanı olarak adlandırılan çalışanlar kamu ihalelerine ilişkin birçok konuda tecrübeleri ile öne çıkarlar. Kamu ihaleleri yapılırken çeşitli usullerden yararlanılır. Açık ihale usulü, pazarlık usulü ya da belli istekliler arasında ihale usulü bu uygulamalardandır.

Pazarlık usulü dışındaki usuller kamu ihale kanununun 5. Maddesindeki temel ilkeleri kapsar. Pazarlık usulü ile ihale yapılacağı zaman olağanüstü şartların oluşmuş olması gerekmektedir. Bu durumda kanunda belirlenen şekliyle ihale açılması söz konusu olur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu vasıtası ile kamu ihalelerine ilişkin hukuki işlemler düzenlenir. İdare ihale açılacağı zaman usulleri belirleyen taraftır. İdarenin inisiyatifinde açılan kamu ihaleleri sırasında herhangi bir şaibe oluşması durumunda kanun yoluna başvurulması mümkündür.

Kamu ihaleleri açılırken kamunun denetimine uygun olarak bu hizmetler verilir. Şeffaflık ilkesinin yanı sıra denetlenebilir olması da kamu ihalelerine özgü bir durumdur. Bu sebeplerle kamu ihaleleri ile ilgili bir şüphe oluşursa önce şikâyet aşaması geçilir. Bu süreçten istenilen sonuçların elde edilememesi durumunda ise hukuk yolu açılır. İdare Mahkemesi’ne dilekçe verilmek sureti ile dava açılabilirken bu tür davalar sırasında hukuki danışmanlık alınması önemli hale gelir.

İhale Uzmanı olarak çalışmak isteyen adaylar açısından bazı eğitimlerin tamamlanması zorunlu olurken daha sonra da çeşitli sınavlardan başarı elde edilmesi gerekmektedir. Adayların bu süreçte istenilen puanları alması gerekirken kamu kurumunun açacağı sınavlar sırasında sözlü olarak da bir sınavdan geçilmesi gerekir. Sınavları kazanan adaylar kamu ihale uzmanı olarak çalışmaya hak kazanırlar.