Aile hukuku Türk medeni hukukunda düzenlenmiştir. Boşanma ise aile hukuku içerisinde düzenlenmiş olup evlenme aşamasından sonra vuku bulan bir aşamadır. Evlilik kadın ve erkeğin hayatını bütün şartlarıyla birlikte birleştirmesidir.

Boşanma ise kadın ve erkeğin evlilik sırasında herhangi bir problem yaşaması ve kendileri için evlilik birliğinin çekilmez hale gelmesi sonucu evlilik akdini sona erdirme talebiyle mahkemeye dava açmak suretiyle sona erdirmeleridir.

Aile hukuku ve onun özelinde boşanma hukuki kendi içinde bilgi ve üst düzey hukuki donanım isteyen bir hukuk alanıdır. Aile avukatlığı ya da daha özel olarak boşanma avukatlığı yapacak avukatların aile hukuku alanında kendilerini geliştirmeleri gerekecektir.

Boşanma avukatlığı yapan avukatlar bulundukları illere ya da ilçelere göre o ilçenin ya da o ilin ismiyle anılırlar. İstanbul Maltepe de boşanma avukatlığı yapacak olan bir avukat da maltepe boşanma avukatı adı ile anılacaktır.

Boşanma olayı bir mahkeme kararı ile olacaktır. Hakim önüne gelen boşanma davasında tarafların haklı bir neden sunmalarını isteyecektir. Taraflar haklı bir neden sunamadıkları takdirde hakim boşama kararı vermeyebilir.

Yani taraflar keyfi şekilde boşanma talebinde bulunamazlar. Çünkü evlilik ciddi bir olaydır. Boşanma da çok ciddi sonuçları olan bir ailevi durumdur. Mahkeme boşama kararıyla birlikte başka durumlarda da karar verecektir. Mahkeme hakimi nafaka, velayet, tazminat, çocukla şahsi ilişkinin kurulması gibi konularda da karar verecektir.

Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma taraflardan biri tarafından yada her ikisi beraber yada avukatları aracılığıyla aile mahkemesine verilecek bir boşanma dilekçesiyle açılır. Boşanma dava dilekçesi adliyede ki tevzi bürosuna verilir. Tevzi bürosunda dava harç ve giderlerinin de ödemesi yapılacaktır.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme tarafların son 6 aydır yaşadıkları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır. Taraflar boşanma davası dilekçesinde bütün taleplerini açık ve eksiksiz olacak şekilde belirtmelidirler.

Özellikle nafaka taleplerini doğru şekilde belirtmeleri elzem bir durumdur. Taraflar mahkemenin nafakaya eksik hükmetmesi ya da hiç hükmetmemesi durumunda boşanma davasından sonra nafaka artırım davası açabilirler.

Tarafların boşanma davasında yetkili mahkemede açmaları gerekli olup yetki zorunlu bir usul şartıdır. Taraflar davayı yanlış mahkemede açmaları halinde davaları reddedilir.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davası, evlilik birliğini sürdürme konusunda sorun yaşayan erkek ve kadının boşanma konusunda bir ortak sonuca varamaması halinde başvurdukları dava türüdür.

Çekişmeli boşanma davası uzun süren ve tarafları çok yıpratan bir süreç olup tarafların üzerinde anlaşmaya varamadıkları bazı durumlardan dolayı açılmaktadır. taraflardan birinin boşanmayı istememesi, çocuğun bulunduğu durumlarda çocuğun kimde kalacağı ve nafakayı kimin ödeyeceği gibi konularda anlaşma sağlanamıyor.

Çekişmeli boşanma davasının tarafların keyfine göre açılamaz. Boşanmak isteyen taraflar hakim önünde geçerli bir sebep sunmak ve hakimi bu sebep konusunda inandırmak zorundalar.

Taraflardan birinin zina yapmış olması, taraflardan birinin onur zedeleyici hareket, kötü davranma, haysiyetsiz yaşam sürmek gibi davranışlarda bulunması ve bu davranışın karşı tarafa zarar vermesi, taraflardan birinin akli dengesinin bozuk olması ve evlilik birliğinin temelden sarsılması gibi sebepler mahkeme huzurunda boşanma sebebi olarak yeterlidir. Bu sebeplerin varlığı halinde genel olarak evlilik birliğinin sürdürülmesinin taraflar için çekilmez hale geldiği kabul edilir.

Boşanma davaları yetkili aile mahkemesinde görülmekte olup çekişmeli boşanma davası ortalama 1 ila 3 yıl arasında sürdüğü kabul edilir. Taraflar boşanma davasına bakmakta olan hakimden aynı mahkemede malların paylaştırılması konusunda karar vermesini isteyebilirler. Malların paylaştırılması talebini hakim mal paylaşımı davası adıyla bakacaktır.

Boşanma Davası Ücreti 2022

Boşanma davalarında ücretler çok yüksek olmamakla beraber tarafların avukatla anlaşmalarına göre ücret artabilecektir. Boşanma davası ücreti iki türlü kalemden oluşur. Boşanma davası ücreti avukatlık vekalet ücreti ve dava masraflarının toplamından oluşur.

Ayrıca avukatlık vekalet ücreti boşanma davasının çekişmeli dava ve anlaşmalı boşanma davası olmasına göre de değişecektir. Anlaşmalı boşanma davasında güncel olarak 2022 yılı için avukatlık vekalet ücreti en az 5.100,00 TL'dir. Masraflar ise 600 ve 700 TL arasında yapılıyor.

Çekişmeli boşanma davasında ise avukatlık vekalet ücreti 10.000,00 TL ile 20.000,00 TL arasında vekalet ücreti üzerinde anlaşma yapılacaktır. Masraflar ise 1000 ile 2000 TL arasında yapılıyor. Boşanma davalarında çekişmeli boşanma davalarında mahkeme kusurlu bulunan tarafın dava masraflarını ödemesine karar veriyor. Ayrıca söz konusu ücret tarifesi her yıl ocak ayında değiştiriliyor.

Avukatların belirlenen ücretten daha aşağısında bir ücrete dava bakması yasaktır. Avukatların bağlı bulunduğu il baroları avukatın belirlenen ücretten daha aşağı bir ücrete anlaşma yaptığını öğrenirse avukat hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplin cezai işlem uygulayacaktır.