Online psikolog, psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetlerini internet üzerinden sağlayan lisanslı bir profesyoneldir. Günümüzün dijital çağında, online psikologlar yüz yüze terapi seanslarını fiziksel ofislerin ötesine taşımakta ve daha fazla erişilebilirlik, esneklik ve gizlilik sağlamaktadırlar.

Bu profesyoneller, video konferans, sesli arama, e-posta ve anlık mesajlaşma gibi çeşitli dijital araçları kullanarak bireylerle, çiftlerle, ailelerle ve gruplarla çalışabilirler. Bu platformlar, danışanların evlerinin rahatlığından veya başka bir uygun mekandan psikolojik destek almasını mümkün kılar. Online psikologların verdiği hizmetleri Uzman Psikolog Şahika İzgi Yılmaz anlattı.

Bireysel Terapi

Bireysel terapi, genellikle birebir danışan-terapist etkileşimi temelinde yürütülen bir  psikoterapi biçimidir. Bu hizmet, kişinin yaşamındaki belirli zorlukları, stres kaynaklarını veya belirli bir psikolojik sorunu ele almayı hedefler.

Terapi seanslarında ele alınabilecek çeşitli konular arasında depresyon, anksiyete, özgüven sorunları, yas ve kayıp, travma ve benzeri durumlar bulunmaktadır. Terapist ile danışan arasında geliştirilen terapötik ilişki, danışanın sorunlarını, duygularını ve düşüncelerini anlamasına, çözümlemesine ve daha sağlıklı bir yaşam için gerekli becerileri geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Bireysel terapinin amacı, danışanın mevcut zorlukları ve yaşam koşulları hakkında daha derin bir anlayışa sahip olmasını sağlamaktır. Bu anlayış, kişinin yaşamındaki olumsuz düşünce kalıplarını ve davranışları fark etmesine, bu düşünce ve davranış kalıplarını sorgulamasına ve sonuç olarak yaşam kalitesini artırmak için daha sağlıklı ve etkili stratejiler geliştirmesine yardımcı olmaktadır.

Bireysel terapi ayrıca, kişinin yaşadığı stres, anksiyete veya depresyon gibi duygusal durumlarla baş etme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Danışanın kendini daha iyi anlamasını ve duygusal deneyimlerini daha etkili bir şekilde yönetmesini sağlamaktadır. Bu süreçte, terapist genellikle danışanın duygusal deneyimlerini ve duygusal tepkilerini anlamasına yardımcı olmak için empati, anlayış ve profesyonel rehberlik sunmaktadır.

Çift ve Aile Terapisi

Çift ve aile terapisi, belirli ilişkisel sorunları ve dinamikleri ele alan bir psikoterapi türüdür. Bu tür terapi, çiftler ve aileler arasındaki etkileşimlerin, iletişimin ve dinamiklerin anlaşılmasına ve iyileştirilmesine odaklanmaktadır. Terapinin temel amacı, daha sağlıklı ve daha işlevsel ilişkileri teşvik etmektir.

Çift ve aile terapisinde ele alınabilecek çeşitli konular arasında iletişim sorunları, çatışma çözümü, ayrılık ve boşanma süreçleri, ebeveynlik zorlukları ve benzeri durumlar bulunmaktadır. Bu tür terapide, terapist genellikle ilişkisel sorunları ve dinamikleri anlamak ve çözmek için bireylerin ve ailenin bir bütün olarak etkileşimlerini ve ilişkilerini inceler.

Çift ve aile terapisi, bireyler arasındaki ilişkisel sorunların kökenine inmeyi ve bu sorunları çözmeye yönelik stratejiler geliştirmeyi hedefler. Terapist, bireylerin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve iletişim tarzlarını gözlemleyerek, bu sorunların kökenini ve çözüm yollarını belirlemeye yardımcı olur.

Ayrıca, çift ve aile terapisi, bireylerin birbirlerine karşı tutumlarını, beklentilerini ve duygusal tepkilerini anlamalarına yardımcı olur. Terapist, bireyler arasında daha sağlıklı ve daha işlevsel bir iletişim kurmayı ve çatışmaları çözme becerilerini geliştirmeyi hedefler. Bu süreç genellikle bireylerin birbirlerine karşı daha empatik ve anlayışlı olmalarını teşvik eder.

Grup Terapisi

Grup terapisi, belirli bir konuyu veya deneyimi paylaşan bir grup bireyle yapılan bir terapi biçimidir. Psikolojik veya duygusal sorunların giderilmesine yardımcı olmak için çeşitli teknikler ve yaklaşımlar kullanır. Grup terapisi genellikle belirli bir tedavi modeline dayanır ve terapist bu modelin prensiplerini ve tekniklerini kullanarak gruba rehberlik eder.

Bu tür bir terapi, bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek, belirli bir sorun üzerinde çalışmak veya belirli bir deneyimi paylaşmak gibi belirli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olur. Ayrıca, grup terapisi çoğunlukla bireyler arasında empati, anlayış ve destek oluşturmayı amaçlar.

Grup terapisinde, bireyler benzer zorlukları ve deneyimleri paylaşan diğer kişilerle bir araya gelirler. Bu, bireylere yaşadıkları zorlukları daha iyi anlamalarına ve çözümlemelerine yardımcı olan bir ortam oluşturur. Ayrıca, grup terapisi bireylere diğerlerinin deneyimlerinden öğrenme ve kendi deneyimlerini paylaşma fırsatı sunar.

Bireyler genellikle grup terapisinde, benzer sorunları ve zorlukları yaşayan diğer kişilerle etkileşime geçerek yeni perspektifler ve stratejiler kazanır. Grup terapisinde ayrıca bireyler arasında destekleyici ve anlayışlı bir topluluk oluşturulması teşvik edilir. Bu, bireylerin yaşadıkları zorlukları ve deneyimleri paylaşmalarını, diğerlerinin deneyimlerinden öğrenmelerini ve kendi sorunlarına çözüm bulmalarını kolaylaştırır.

Grup terapisinin genel hedefi, bireylerin deneyimlerini paylaşmalarını, diğerlerinin deneyimlerinden öğrenmelerini ve bu süreçte kişisel büyüme ve gelişme sağlamalarını desteklemektir. Bu tür bir terapi, bireylerin yaşadıkları zorlukları ve sorunları anlamalarına ve onlarla baş etme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Danışmanlık

Danışmanlık hizmetleri, bireylerin, çiftlerin, ailelerin ve grupların belirli yaşam dönemleri, durumlar veya kararlarla başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefler. Danışmanlık genellikle daha kısa süreli bir hizmettir ve belirli bir sorunu veya durumu ele alır.

 • Kariyer Danışmanlığı: Kariyer danışmanlığı genellikle iş hayatında karşılaşılan zorluklar, kariyer değişiklikleri, iş tatmini ve iş-yaşam dengesi gibi konuları ele alır. Danışman, danışanın kariyer hedeflerini belirlemesine ve bunlara ulaşmak için stratejiler geliştirmesine yardımcı olur.
 • Eğitim Danışmanlığı: Eğitim danışmanlığı, öğrencilerin ve ebeveynlerin eğitimle ilgili zorluklarıyla baş etmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bu, öğrenme zorlukları, okul stresi, sınav kaygısı ve akademik hedeflerin belirlenmesi gibi konuları içerir.

Danışmanlık hizmetleri arasında evlilik ve aile danışmanlığı, madde bağımlılığı danışmanlığı, stres yönetimi, zaman yönetimi ve daha pek çok konu bulunur. Danışmanın rolü, danışanın yaşamındaki belirli bir sorunu veya durumu anlamasına ve çözmesine yardımcı olmaktır. Danışman, danışanın sorunu anlamasına, baş etme becerilerini geliştirmesine ve durumu olumlu bir şekilde çözme stratejileri oluşturmasına yardımcı olur.

Psiko-Eğitim

Psiko-eğitim, psikolojik konular ve beceriler hakkında bilgi sağlama ve bu konularla ilgili farkındalığı artırma pratiğidir. Online psikologlar, bu tür eğitimleri genellikle web seminerleri, atölye çalışmaları veya eğitim kursları aracılığıyla sunarlar. Psiko-eğitim, danışanların veya genel topluluğun belirli psikolojik konular hakkında daha fazla bilgi edinmesini ve bu konularla ilgili becerilerini geliştirmesini destekler.

 • Bilgilendirici Web Seminerleri: Online psikologlar, belirli psikolojik konular hakkında bilgi sağlamak için canlı veya kaydedilmiş web seminerleri düzenler. Bu seminerler genellikle interaktif bir format içerir ve katılımcılara konuyla ilgili sorular sorma ve tartışmalara katılma fırsatı sunar.
 • Atölye Çalışmaları: Atölye çalışmaları genellikle belirli bir becerinin veya tekniğin öğrenilmesine odaklanır. Örneğin, bir atölye çalışması stres yönetimi tekniklerini, mindfulness uygulamalarını veya etkili iletişim becerilerini öğretir.
 • Eğitim Kursları: Online psikologlar genellikle daha geniş kapsamlı eğitim kursları sunarlar. Bu kurslar genellikle birkaç hafta veya aylık süreyi kapsar ve katılımcılara derinlemesine bilgi ve pratik deneyim sağlar.

Psiko-eğitim, genel olarak kişisel büyümeyi ve gelişmeyi destekler. Kendi zorlukları ve duygusal deneyimleri anlama yeteneği geliştikçe, bireyler genellikle daha fazla özsaygı ve yaşam kalitesi bildirirler.

Online Terapi Kısıtlamaları

Online terapinin birçok faydası olmasına rağmen, bazı kısıtlamaları ve zorlukları da vardır. Bu kısıtlamaların farkında olmak, danışanların ve terapistlerin çevrimiçi terapi deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olur.

 • Teknik Sorunlar: Teknik sorunlar, online terapinin en yaygın kısıtlamalarından biridir. İnternet bağlantısının düşmesi, video konferans yazılımının düzgün çalışmaması veya donanım sorunları gibi teknik sorunlar, terapi seansının akışını bozar. Buna ek olarak, bazı danışanlar teknolojiyi kullanmakta zorlanabilir, bu da stres ve anksiyeteye yol açar.
 • İletişim Sınırlamaları: Yüz yüze terapi, sözlü ve bedensel dilin doğal ve karmaşık etkileşimlerini sağlar. Ancak, online terapi sırasında, bu etkileşimler sınırlı olmaktadır. Terapist, danışanın vücut dilini veya ses tonundaki ince değişiklikleri fark etmekte zorlanabilir.
 • Gizlilik ve Güvenlik Sorunları: Online terapide, veri güvenliği ve gizlilik önemli bir endişe kaynağıdır. Terapistlerin güvenli, şifrelenmiş platformları kullanmaları ve danışanların da gizli bir ortamda oturumlarına katılmaları gereklidir.
 • Kişisel Bağlantının Eksikliği: Bazı danışanlar, online terapiyi yüz yüze terapi kadar kişisel veya etkili bulmamaktadır. Araştırmalar online terapinin iletişim kısıtlılığı açısından bir problem yaratmadığını gösterse de belki de bazı kişiler için online terapinin verimli olmadığı bilgisi ile terapiye başlamak iyi hissettirmeyebilir. Terapist ile danışan arasındaki fiziksel mesafe, danışanın terapist ile duygusal bir bağlantı kurmasını zorlaştırabilir.
 • Acil Durumlar: Acil bir durumda (örneğin danışanın kendine zarar verme riski olduğunda), online terapistler danışana hızlı ve etkili bir şekilde yardım etme yeteneği sınırlı olabilmektedir. Bu nedenle, online terapinin acil psikolojik hizmetler için uygun olmadığı önemlidir. Bu tür durumlarda, danışanların yerel sağlık hizmetleri ile irtibata geçmeleri önerilmektedir.
 • Uygunluk: Herkes için online terapinin uygun olmadığı durumlar vardır. Örneğin, bazı karmaşık mental sağlık durumları veya ciddi psikolojik bozuklukları olan bireyler, daha kapsamlı veya yüz yüze tedaviye ihtiyaç duyabilmektedir. Bu tür durumlarda, online terapi, yüz yüze terapi veya daha yoğun bir tedavi seviyesi ile birlikte bir tamamlayıcı hizmet olmaktadır.

Online Terapinin Avantajları

Online psikoloji hizmetleri, psikolojik yardımın erişilebilirliğini artırır. Coğrafi sınırlamaları aşan bu hizmetler, danışanların evlerinin konforunda, seyahatteyken veya yaşadıkları yerde uygun bir psikolog bulmakta zorlandıkları durumlarda psikolojik yardım alabilmelerini sağlar.

Online psikologların sunduğu hizmetler genellikle geleneksel yüz yüze terapiye benzer. Bu hizmetler bireysel terapi, çift ve aile terapisi, grup terapisi, danışmanlık ve daha fazlasını içermektedir. Her ne kadar online terapi, danışan ve terapist arasındaki kişisel bağlantıyı bir dereceye kadar azalttığı düşünülse de aksine birçok araştırma online terapinin etkinliğini ve faydalarını desteklemektedir.

Online psikologlar, danışanların gizlilik ve güvenlik konularında endişelerini gidermek için çeşitli önlemler alır. Bu önlemler genellikle güvenli video konferans platformlarının kullanılması, danışan verilerinin güvenli bir şekilde saklanması ve online terapi süreçlerinin etik ve yasal standartlara uygun bir şekilde yönetilmesini içerir.

Online psikolog hizmetlerinin birçok avantajı vardır. En önemli olanlarından bazıları şunlardır:

 • Erişilebilirlik: Online psikolog hizmetleri, coğrafi konumdan bağımsız olarak herkese açıktır. Bu, ulaşım zorlukları olanlar, uzak bölgelerde yaşayanlar veya belirli bir uzmanla görüşmek isteyenler için özellikle yararlıdır.
 • Esneklik: Online seanslar, danışanların yoğun programlarına daha kolay uyum sağlar. Ayrıca, seanslar için evden çıkmaya veya ulaşım için zaman harcamaya gerek kalmaz.
 • Gizlilik: Online terapi, özellikle de konuşulanların başkaları tarafından duyulabileceği endişesi olan kişiler için ekstra bir gizlilik seviyesi sağlar.
 • Konfor: Danışanlar, kendilerini en rahat hissettikleri yerde - genellikle kendi evlerinde - terapi almaktadır. Bu, terapi sürecine adaptasyonu kolaylaştırır.
 • Daha geniş bir hizmet yelpazesi: Online psikolog hizmetleri, belirli uzmanlık alanlarına veya dil becerilerine sahip terapistlere erişimi kolaylaştırır.
 • Daha az etiketlenme: Psikolojik yardım almanın hala bazı toplumlarda bir tabu olduğu durumlarda, online terapi, danışanların kimseye görünmeden terapi almasını sağlar.