Çalışanlar her gün işyerinde potansiyel tehlikelerle yüz yüze kalıyorlar. Neyse ki bu tehlikelerin çoğu önlenebilir. Bu nedenle, işverenlerin potansiyel riskleri azaltmak ve çalışanlarını korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları son derece önemlidir. Hafife alınmaması gereken tehlikelerden birisi de patlamalardır. Patlamadan korunma dökümanı, işyerindeki patlamaları önlemek veya etkilerini en aza indirmek için işverenlerin atabileceği belirli adımları ayrıntılı olarak gösterir.

Patlamadan Korunma Dökümanı Nedir?

PKD olarak da bilinen patlamadan korunma dökümanı, potansiyel olarak tehlikeli ortamlarda patlamaları önlemek için kullanılan önlemleri ve ekipmanı özetleyen bir belgedir. Bu belge, her işyeri için ayrı düzenlenmektedir ve patlama riski değerlendirmesi, güvenlik önlemleri ve acil durum yönetim planları gibi ayrıntıları içerir. Bu iş yerlerindeki çalışanların ve ziyaretçilerin kendi güvenliklerini sağlamak için PKD konusunda bilgili olmaları çok önemlidir.

Genel olarak, patlamadan korunma dökümanı, kazaları önlemede ve yüksek riskli ortamlardaki kişileri korumada çok önemli bir rol oynar.

Patlamadan Korunma Dökümanı Nasıl Alınır?

ATEX terimi, havadaki yanıcı gazların, buharların, tozların veya liflerin bir karışımının neden olabileceği patlayıcı bir ortamı ifade eder. Bu tehlikeli koşullar, tutuşma ve patlamaları önlemek için özel önlemler gerektirir. Petrol rafinerileri ve tahıl depoları gibi endüstriyel ortamların yanı sıra yakıt yakan cihazlar veya yanmalı motorların bulunduğu günlük alanlar da dahil olmak üzere, yanıcı maddelerin bulunduğu herhangi bir ortam, bir ATEX bölgesi olma potansiyeline sahiptir.

İşletme sahipleri ve çalışanların, ortamlarındaki riskleri doğru bir şekilde değerlendirmesi ve güvenli çalışmayı sağlamak için uygun önlemleri alması önemlidir. Bu, havalandırma sistemleri, kıvılcım geçirmez ekipman ve patlama önleme sistemleri gibi uygulama önlemlerini içerir. ATEX bölgelerinin doğru yönetimi, feci kazaları önlemek için çok önemlidir.

Potansiyel olarak patlayıcı olan ortamlarda çalışmak söz konusu olduğunda, uygun önlemleri almak çok önemlidir. Gerekli adımlardan bir tanesi ise patlamadan korunma dökümanının (PKD) alınmasıdır. Bu belge, olası riskleri değerlendirir ve tehlikeli madde ve ekipmanların elleçlenmesi için güvenlik önlemlerinin ana hatlarını verir.

Bir PKD için kalifiye bir uzmanın çalışma ortamının kapsamlı bir değerlendirmesini yapması gerekir. Bu, herhangi bir tutuşma kaynağının belirlenmesini ve kullanılan malzeme veya işlemlere dayalı olarak patlayıcı olay olasılığının değerlendirilmesi gibi detay ve tecrübe isteyen adımları içerir. Tamamlandığında, uzman, tehlikeleri azaltmak için tavsiyeler verebilir ve patlamaları önlemek için kontroller sağlayabilir. Düzenlenen patlamadan korunma dökümanı güvenli bir işyeri sağlamak için önemli bir araç olarak hizmet eder.

Ayrıca, düzenleyici gereksinimlerin karşılanmasına ve işçileri ve mülkün korunmasında gerekli özeni göstermeye de çok katkı sağlar. Saygın bir uzman veya danışmanlık firması, işyeriniz için bir PKD edinmenize yardımcı olacaktır.

Arme: 1995'ten Beri Patlamadan Korunma Dokümanında Doğru Adres.

Yürürlükte olan TS EN IEC 60079-10-1 (2021), TS EN 60079-10-2 (2015), TS EN IEC 60079-0 (2018), TS EN 1127-1 (2019) standartları, “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik”, “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları Yönetmeliği” gibi mevzuatlara yaptığımız çalışmanın iskeletini oluşturuyor. Ayrıca çalıştığımız projeye, konuya ya da sektöre özel standartları da yakından takip ediyoruz.

Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda (ATEX) yaptığımız çalışmalar kimya, elektrik ve makine mühendisliği gibi köklü disiplinlerin bir ortaklığını gerektirmektedir. Bu yüzden Arme'nin alanında deneyimli kişilerden özenle oluşturulan ekibi patlayıcı ortamlar için ideal çözümleri sunar. Petrokimya, boya, plastik, ambalaj, akaryakıt ve otomotiv gibi geniş bir yelpazede gerçekleştirdiğimiz ATEX çalışmalarında edindiğimiz tecrübe ışığında size hizmet vermeye devam ediyoruz.

Güvenlik söz konusu olduğunda eğrinin önünde kalmak, Arme'nin temel ilkelerindendir. 1995 yılından beri iş güvenliği alanında ülkemizde gururla hizmet veriyoruz. Patlamadan korunma dökümanı da dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği konusunda taviz vermiyoruz, yılların getirdiği tecrübe ve son teknolojinin birleşimiyle çalışanlarınız ve işyerinizin güvenliğini sağlıyoruz. 20 yılı aşkın bir süredir bu konuda oyunun önünde olmaktan gurur duyuyoruz.