Türk girişimci Raif İnan İzmir kentinin rüzgar potansiyelinin enerji üretimindeki önemine dikkat çekti. Yenilenebilir kaynak potansiyelinin enerji üretimi alanında daha fazla kullanılması gerektiğini belirten Raif İnan İzmir şehrinin rüzgar endüstrisi üssü olabileceğini öngördüklerini bildirdi. Liman potansiyeli ile öne çıkan kentin, rüzgar potansiyelinin de değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu alanda yatırımcılara gerekli teşviklerin sağlanması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Artıbir Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan İzmir kentindeki potansiyeli ve enerji üretimi alanındaki çalışmalar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Enerji üretimi alanında mevcut teknolojileri geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen İnan, İzmir’in deniz üstü rüzgar sanayi bölgesi olarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını bildirdi.

Raif İnan İzmir Kentinin Rüzgar ve Liman Potansiyeline Dikkat Çekti!

Artıbir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan, Türkiye'nin enerji gündemini değerlendirdi. Raif İnan'a göre ülkemizin gelecekteki enerji yol haritası, yenilenebilir kaynaklara odaklanmalı.

Artıbir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Raif İnan, stratejik öncelik verdikleri enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara ve bu alanda teknoloji geliştirmeye odaklandıklarını söylüyor.

"Toplam elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 60 oranında olduğu açıklandı. Bu son derece sevindirici bir durum. Biz bu potansiyelin çok daha fazlasının kullanılabileceğini görüyor ve çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Çünkü özellikle güneş ve rüzgâr potansiyeli, mevcut kurulu gücümüze yeteri kadar yansımıyor. Önümüzdeki yıllarda da geçtiğimiz dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarında yakaladığımız ivmeyi artırarak devam ettirmemiz gerekiyor.”

Raif İnan: “Denizlerimizdeki rüzgar potansiyelinin değerlendirilmesi için bir an önce hukuki altyapı ve teşvik mekanizmaları tamamlanmalı.”

“Bu yönde gerekli teşviklerin ve kapasite tahsislerinin devam etmesini bekliyoruz. Denizlerimizdeki rüzgâr potansiyelinin de değerlendirilmesi için bir an önce hukuki altyapı ve teşvik mekanizmaları tamamlanarak yatırımcılara kapasite tahsis ihalelerini gerçekleştirilmesi beklentilerimiz arasında. Bu bağlamda İzmir’in rüzgâr endüstrisi üssü haline geleceğini, liman potansiyeli de dikkate alınarak hem ihracat kapısı hem de deniz üstü rüzgâr sanayi bölgesi olarak ülkemiz ekonomisine büyük bir katkı sağlayacağını öngörüyoruz.”

“Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 oranında.”

“EPDK’nın sektörümüzün bir süredir beklediği ve sektör temsilcilerinin de görüşlerini alarak revize ettiği depolama yönetmeliği, ülkemizde yenilenebilir enerji üretiminin artmasında çok önemli bir adımdır. Depolama tesisi kurma taahhüdü ile yeni güneş ve rüzgar santralleri kurularak yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının artmasının önü açılmıştır. Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelesi ve karbon emisyonlarının düşürülmesine pozitif katkı sağlayacak bu uygulama yerli üretimin payının artmasıyla enerji arz güvenliği bakımından da önemlidir. Buna ek olarak yenilenebilir enerjinin iletim sisteminde yarattığı dengesizlik depolama sistemleri sayesinde azaltılmış olacaktır. Ülkemizde halihazırda yeni başlayan batarya üretim sektörünün gelişmesinin de önü açılacaktır.”