İş sağlığı ve güvenliği (İSG), iş yerlerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için alınan önlemleri kapsayan bir konudur. Bu önlemler, işyerindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri azaltmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve işçilerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak için alınan tedbirlerdir.

İş sağlığı ve güvenliği, işçilerin işyerindeki sağlık ve güvenlik sorunlarına karşı korunmalarını sağlar. İSG politikaları, işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirme, eğitim, denetim ve kontrol gibi birçok faaliyeti kapsar. İSG uygulamaları, işyerinde çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar ve aynı zamanda işverenin yasal sorumluluklarını yerine getirmesine yardımcı olur.

İSG uygulamaları işyerindeki fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri azaltmak için yapılan çalışmaları kapsar. İşyerinde kullanılan makinelerin ve ekipmanların güvenliğinin sağlanması, işyerindeki elektrik sistemlerinin güvenliği, işyerinde kullanılan kimyasalların güvenliği gibi konular İSG uygulamaları kapsamında yer alır.

İşyerindeki iş kazaları ve meslek hastalıkları, İSG uygulamaları ile önlenir. İSG uygulamaları ile işyerindeki çalışanların güvenliği için yapılan denetimler, işyerindeki kazaların ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesini sağlar. İşyerinde çalışanların kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları, işyerindeki kazaların önlenmesi için önemli bir adımdır.

İSG uygulamaları, işyerinde çalışanların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlamak için alınan tedbirleri de kapsar. İşyerinde sağlık sorunlarına karşı alınan tedbirler, işyerinde çalışanların sağlıklı bir şekilde çalışmalarını sağlar. İşyerinde çalışanların ergonomik olarak tasarlanmış çalışma ortamlarına sahip olmaları, işyerindeki sağlık sorunlarına karşı alınan önlemler arasında yer alır.

Sonuç olarak, İSG işyerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için alınan önlemleri kapsayan bir konudur.

İş Sağlığı Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların iş yerlerinde güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için alınan önlemlerin tümünü kapsayan bir konudur. Bu önlemler, çalışanların sağlık ve güvenliği açısından risk altında olabilecekleri tüm alanları kapsamaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, iş yerlerindeki kazaları ve hastalıkları önlemek, çalışanların iş gücünü korumak ve işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği, işyerindeki tüm çalışanların ortak sorumluluğudur. İşverenler, çalışanların sağlığı ve güvenliği konusunda önlemler almak ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu önlemler, işyerindeki tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği açısından risk altında olabilecekleri tüm alanları kapsamalıdır. İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri arasında, çalışanların sağlık durumlarını izlemek, tehlikeleri tespit etmek, önleyici önlemler almak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlemek, uygun koruyucu ekipmanları sağlamak ve uygun iş yerleri ve ekipmanları seçmek yer almaktadır.

Çalışanlar da iş sağlığı ve güvenliği konusunda yükümlülüklere sahiptir. İşverenlerin sağladığı eğitim ve bilgilendirmeleri takip etmek, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, uygun koruyucu ekipmanları kullanmak ve olası tehlikeleri rapor etmek gibi sorumluluklar çalışanlara düşer.

İş sağlığı ve güvenliği, tüm sektörlerde ve iş kollarında önemli bir konudur. İnşaat sektörü, madencilik, fabrikalar, gıda işletmeleri, sağlık hizmetleri ve hizmet sektörü gibi birçok farklı alanda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını korumak, iş verimliliğini artırmak ve kazaların azaltılmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.